ستاره باران

می ترسم از کسی که نمی ترسد از خدا/می ترسم از خدا که نمی ترسد از کسی

شعرسعدی

 

همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی 

                             که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی

 تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد

                            دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی

 

+ نوشته شده در  شنبه ۲۶ تیر۱۳۸۹ساعت   توسط آ.نجفی  |